Jak zkontrolujete a vyčistíte saldo před účetní závěrkou

Abyste si v saldu udrželi rovnováhu, je dobré jej sledovat a upravovat po celý rok. Když ho průběžně nekontrolujete, můžete si zadělat na pořádný problém v období účetních závěrek a nemusíte projít ani povinným auditem. Přečtěte si, jak se nárazovým úpravám v saldu vyhnete a co dělat, když se objeví nedohledané rozdíly na účtech.

Saldo v účetnictví udává výši pohledávky nebo závazku. Jde o tedy o rozdíl dvou účtů v rovnovážném stavu, na kterých se v účetním období pohybovalo větší množství přírůstků a úbytků. Pokud z přehledu salda odstraníte vyrovnané stavy (kde se rovná součet aktiv pasivům), zbyde vám souhrn neuhrazených nebo přeplacených položek.

Saldokonto je účetní kniha, do které zaznamenáváte pohledávky i závazky na účtech u každého dodavatele i odběratele.

Saldokontní evidence účtů je průběžné „párování“ položek na straně MD (má dáti) a D (dal) a čištění saldokonta. S udržovaným stavem saldokonta jednoduše zjistíte chybně zaúčtované operace a můžete s nimi dále pracovat.

Kontrola salda je jedním z kroků při provádění účetní uzávěrky, a je tedy důležitá i pro následné sestavení účetní závěrky, která podává informace o celkovém hospodaření firmy. Jedním z prvků účetní závěrky je i rozvaha (neboli bilance), při jejímž správném sestavení platí „zlaté bilanční pravidlo“, tedy že součet aktiv netto (zůstatkové ceny hmotného majetku) se rovná součtu pasiv.

Více info – viz zdroj – https://money.cz/novinky-a-tipy/ucetnictvi-2/jak-zkontrolujete-a-vycistite-saldo-pred-ucetni-zaverkou/